ยินดีต้อนรับ

โครงงาน กระแช่นี้ต้อง delete

โครงงานลด ละเลิก แอลกอฮอล์


โครงการของ  3D  รุ่น 2
แกนนำโครงงาน
นางสาวลลิตา   ช่วยอุดม  ชื่อเล่น  ตาล
ม.6/1 (สายวิทยฯ-ตณิต) เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม  (ได้รับรางวัลนักเเรียนดีเยี่ยม)
ประธานโครงงาน

นางสาวพัชรีภรณ์   เรียนหมี  ชื่อเล่น  ฟ่าง
ม.6/1 (สายวิทยฯ-คณิต) สนุกสนานร่าเริง เรียนดี  กิจกรรมเด่น (รางวัลนนักเรียนดีเด่น)
รองประธาน

นางสาวอรสา  ฉิมศรี  ชื่อเล่น เจ๊
ม.6/1 (สายวิทยฯ-คณิต)  เรียนดี   สนุกสนาน  (รางวัลนักเรียนดีเด่น)